Varianta pro dvě kola
Nezabere více místa, než dvě o sebe opřená kola
Nastavitelná poloha držáků – kola budou vždy viset vodorovně
Pro všechny typy kol